KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

   

T.C
SAKARYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

 KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM KLİNİĞİ

Dr. Arif Serhan CEVRİOĞLU’nun, 2008 yılı Ekim ayında Klinik Şefi olarak göreve atanmasıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği çalışmalarına başlamıştır.

Halen klinik bünyesinde 3’ü öğretim üyesi, 6 uzman, 8 Araştırma Görevlisi, 14 Hemşire, 8 Ebe, 8 Yardımcı Sağlık Personeli ve 3 Sekreter ile hizmet verilmektedir.

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli doktorlar ve görevleri aşağıda verilmiştir

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Selçuk Özden

Öğretim üyesi Prof.Dr.Arif Serhan Cevrioğlu

Yrd.Doç.Dr. Nermin Aydemir

Uzm.Dr.Hamiyet Bekçi Numanoğlu

Uzm.Dr.Mehmet Suhha Bostancıoğlu

Uzm.Dr.Sedat Umur

Asistan Dr. Betül Kuru

Asistan Dr. Gülfem İğci

Asistan Dr. Gökçen İlhan

Asistan Dr. Filiz Yıldız

Asistan Dr. Mustafa Albayrak

Asistan Dr. Yeşim Verdi

Asistan Dr. Ayşe Erdem

Asistan Dr. Abdülrahim Keskin

Asistan Dr. Yücel Karaaslan

Kliniğimiz; Jinekoloji-Obstetri Servisi ve Doğumhaneden oluşmaktadır. Serviste toplam 30 hasta yatağı bulunmaktadır. Doğumhanede 4 hasta yatağından oluşan sancı ve postpartum takip odaları mevcuttur. 2011 yılında Jinekoloji ve Obstetri servislerinde toplam 2350 hastaya yataklı tedavi hizmeti verilmiş olup, yatak doluluk oranımız % 90’nın üzerindedir. Yine 2011 yılı içinde Kliniğimizde 1150 hasta ameliyat edilmiştir. Bu operasyonlardan yaklaşık olarak %40’ı endoskopik (laparoskopi ve histeroskopi) diğerleri abdominal (%30) ve vaginal (%30) cerrahi girişimlerdir.

Jinekoloji servisinde küçük müdahale odamız bulunmaktadır. Müdahale odasında ultrasonografi, kolposkopi ve koter cihazları mevcuttur. Müdahale odasında kolposkopik biyopsi gibi ayaktan müdahalelerin yanısıra, yatan hastaların muayene ve lokal anestezi altındaki müdahaleleri yapılmaktadır.

2011 yılında kliniğimizde gerçekleşen doğum sayısı 740 olup, Yenidoğan yogun bakım ünitemizin açılma süreci tamamlandığında doğum sayılarımızın artmasını bekliyoruz.

2013 yılı ilk yarısında hizmete girmesi planlanan Tüp Bebek ünitesinin hastaneye kazandırılması için altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği halen 3 adet gebe takip ve 3 adet te jinekoloji ve kısırlık olmak üzere 6 poliklinik ile hizmet vermektedir. Her poliklinikte günlük 30 yeni muayene 15 civarında kontrol ve sevk hastası bakılmakta olup, polikliniklerde günlük toplam 150-200 hastaya hizmet verilmektedir. 2011 yılında polikliniklerimizde 25.000 hastaya hizmet verilmiş olup, yaklaşık 3500 hastaya da ayaktan müdahale (kolposkopi, biyopsi, koter vb.) uygulanmıştır.

Kliniğimizde Eğitim ve Bilimsel Çalışmalar Yürütülmektedir:

Asistan Eğitimine yönelik her hafta Salı günleri Seminer programı ve literatür saati bulunmaktadır.

Ayrıca infertil çiftlere yönelik olarak her Çarşamba öğlen saatlerinde Toplantı salonunda Prof.Dr.Arif Serhan Cevrioğlu ve ekibi tarafından infertilite danışmanlık eğitimi verilmektedir.

2010 yılında yayınlanmış Bazı Çalışmalarımız:

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Cevrioglu, A.S., “İnfertilite ve tedavisi”, I. Uluslar arası Kadın ve Sağlık Kongresi, Kongre kitanı,12, Sakarya, Haziran 2010.

      Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Önol F. F., Sağlam H., Avcı E., Cevrioğlu A.S., “İleri evre uterovajinal prolapsus tedavisinde uterus koruyucu abdominal yaklaşım ve eş zamanlı anti-inkontinans cerrahi sonuçlarımız”, TJOD Dergisi, 7, 125-132 (2010).
2. Küçükbaş M., Cevrioğlu A.S., “İntrauterin balon tamponad uygulamaları ile postpartum kanamaların konservatif tedavisi” TJOD Dergisi, 7, 305-8 (2010). 

            Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Cevrioğlu, A.S.,” Hiperemezis Gravidarum” Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 38-39, Erzurum, Şubat 2010.
2. Küçükbaş, M., Cevrioğlu, A.S., Akdemir, Y., Önal, F., Kuru, B., İğci, G., İlhan, G., Yıldız, F.“ Sezeryan doğum sonrası akut renal yetmezlik bulguları gelişen mesane laserasyonu: olgu sunumu” 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 70, PB 161, Antalya, Mayıs 2010.
3. Sipahi, S., Yaylacı, S., Genç, A.B., Günaydın, M., Cevrioğlu, A.S., Tamer, A., “Son dönem böbrek yetmezliğinde gebelik: Olgu sunumu” 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kogresi, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Bildiri Özetleri, Sayfa 67, PS/HD-110, Cilt 19, Ek sayı, Eylül 2010.
4. Küçükbaş, M., Cevrioğlu, A.S., Verdi, Y., “ Anormal smear ve servikal lezyonu olan hastaların kolposkopi sonuçlarının karşılaştırılması” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, SB-09, 26 Eylül 2010.
5. Tuna, N., Demir, M.V., Küçükbaş, M., Tamer, A., Cevrioğlu, A.S., Karabay, O.,  “ Over kanserini taklit eden tüberküloz peritonit” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, PP-80, 26 Eylül 2010.
6. Cevrioğlu, A.S.,”Jinekoloji pratiğinde koter kullanımı ve komplikasyonları” Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Sakarya Şubesi Toplantıları, Sakarya, 20 Ocak 2010.

Kitap Bölümleri

F1. Küçükbaş, M., Cevrioğlu, A.S., “ Erken gebelikte ekstraembriyonik yapılar” Fetal Anomaliler Atlası, Eds: Kurjak, A., Chervanak, F.A., Carrera, J.M., (Çeviri editörü: Selçuk Özden), Fekete, Z. Belics, Z. Papp, Doğan Tıp Kitabevi, Bölüm 24, 296-302, İstanbul, 2010.
F2. Cevrioğlu, A.S., “Agonist ve antagonist siklusları” Yardımcı Üreme Teknikleri Temel Klinik ve Embriyolojik Uygulamalar, Ed: Çelik, Ö., Nobel Tıp Kitabevi, Bölüm 17, 323-331, Adana, 2011.

* 2010 yılı içinde SCI dergilerde çıkan atıfların sayısı 11 adettir.
7- Yıllık kontrollü overyan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon (aşılama) sayısı
128 adet olup, siklus başı gebelik oranı %15’tir.Kliniğimiz önderliğinde kurulan Androloji laboratuarında halen 1 histolog, 1 biyolog ve 1 teknisyen hizmet vermekte olup, detaylı spermiogram ve sperm hazırlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kliniğin Teknik Özellikleri ve Cihazları ile bunların özellikleri:

1.Ultrason (4 adet) General Electrics Voluson 730 Pro (1 adet): Gebelerde detaylı USG muayenesi yapılabilmektedir.Loqic A5 (3adet)
2. Kolposkopi (Olympus OCS 00)
3. Koter (Petaş 600)
4. Fetal Monitör (4 adet)
5. Ameliyathanede Endoskopi sistemleri (Storz ve Wolf towerlar ve reusable enstrumanlarla )

Nitelikli İşlemler:

1.İntrauterin inseminasyon
2.Kolposkopik değerlendirme ve biyopsi
3.TV ve Obstetrik ultrasonografik değerlendirme
4.Amniyosentez, kordosentez, Selektif fetosid.
5.Servikal koterizasyon, LEEP,Konizasyon
6.Kanser cerrahisi(endometrium, serviks, over)
7.Endoskopik cerrahi(laparoskopi, histereskopi)

 Klinikte Çalışan Hemşire ve Ebeler:

1-      Servis Sorumlu Hemşiresi: Sultan Çakan

2-      Doğumhane Sorumlu Hemşiresi: Selvihan Akgül

3-      Poliklinik Sorumlu Hemşiresi: Canan Korkmaz

4-      Servis Hemşireleri: Selda Kanat, Kıymet Elmalı, Döndü Sevimli Güler, Leyla Ülker, Sibel Dere, Zeliha Durmuşkaya

5-      Doğumhane Ebeler: Nuray Burak, Ümmügül Kırdar, Özgül Aksoy, Emel Mutlu, Ayşe Gökdemir, Ayşe Öztürk

6-      Poliklinik Ebe ve Hemşireler: Yonca Günaydın, Seher Şen, Şaduman Öztahtalı, Semiha Savaş, Sultan Kara

7-      Sekreterler: Nazan Ege, Sevgi Beyazıt, Huriye Baltacı

8-      Personeller: Havva Devne, Ayşe Demir, Necla Kahraman, Yaşar Tay, Ayşe Tok, Aysel Yeşilyurt, Havva , Fikriye Tokyay

* Klinik Toplu Resim

 

* Doğum Odası

 

* Perinatoloji ultrason Odası

 

* Jinekoloji muayene odası

 

* Müdahale odası (kolposkopi)

 


* Atoni kanamasında Bakri Tampon  Uygulaması

 


* Androloji laboratuarı